print logo

Velkommen til Blindern Studenterhjem

Enkeltrom

Vår 2017 kr 7 215 / mnd

Høst 2017 kr 7 576 /mnd

lnkl. mat og strøm. Internett på kr 100 kommer i tillegg.

 

Kombinasjonsrom

Vår 2017 kr 7 082 / mnd

Høst 2017 kr 7 436 /mnd

lnkl. mat og strøm. Internett på kr 100 kommer i tillegg.

Dobbeltrom

Vår 2017 kr 6 814 / mnd

Høst 2017 kr 7 155 /mnd

lnkl. mat og strøm. Internett på kr 100 kommer i tillegg.

Priser gjelder vår 2017 / høst  2017.

Blindern Studenterhjem er en privat stiftelse som åpnet i 1925 og tilbyr mer enn bare en studentbolig. Blindern Studenterhjem skal være et godt hjem for studerende ungdom fra alle kanter av landet, uansett studieretning.

På Blindern Studenterhjem er det 158 enkeltrom, 15 kombinasjonsrom og 15 dobbeltrom.

Like ved Universitetet i Oslo

Studenterhjemmet ligger sentralt i Oslo, ved siden av universitetet på Blindern. Det er god kollektivforbindelse med både T-bane og trikk. Det er også kort vei til universitet i Oslo sentrum.

Et unikt sosialt miljø

Blindern Studenterhjem er kjent for sitt sterke sosiale miljø. Hvert år arrangeres en rekke tradisjonsrike arrangementer og fester, hvorav noen kan spores tilbake til åpningen av studenthjemmet i 1925.

Som beboer har du mulighet til å engasjere deg i flere foreninger, av sosial eller administrativ art. Studenter sitter i organer som tar aktivt del i avgjørelsene på studenthjemmet og har stor grad av medbestemmelsesrett.

Hvert semester flytter mange nye inn, og alle studenter kan søke om plass. Du trenger ikke å ha kjent noen som har bodd her før eller ha vært på besøk. Alt vi ønsker er engasjerte personer som ønsker å bidra til et godt miljø.

Nytt fra Blindern Studenterhjem

  • NYE OPPTAK FRA HØSTSEMESTERET 2017 25. okt. 2016 11:33

    Våren 2017 er det ikke opptak av nye beboere på Blindern Studenterhjem. Østfløy skal rehabiliteres og alle rom blir brukt av dem som midlertidig flytter over til andre rom. Ordinært opptak fra H-17.

Blindern Studenterhjem ligger sentralt plassert mellom universitetsbygningene på Blindern.

Dette er BS

218 studenter

Full kost og losji

158 enkeltrom,
15 kombinasjonsrom,
15 dobbeltrom

8 timer dugnad per semester

Blindernånden
Godt og trygt sosialt miljø

Klar for å flytte inn?

Slik ser et innflyttingsklart enkeltrom ut.

Foto: Petter Gripheim