Leiepriser høsten 2022

Den totale leieprisen består av en rekke ting, da Blinderen Studenterhjem sikter mot å være mer et hjem fremfor en hybel. Derfor er en del ting som f.eks velferdsgoder og måltider bakt inn i leieprisen slik at når leia er betalt, har du alt du trenger for resten av måneden.

Leiekontrakten løper fra 1. august (evt. fra senere opptak) og frem til 15. juni.

Enkeltrom

Høst 2022:
kr 8 722 / mnd

Kombinasjonsrom

Høst 2022:
kr 7 962 / mnd

Dobbeltrom

Høst 2022:
kr 6 577 / mnd

I tillegg til disse prisene kommer en medlemskontingent på kr 40, som går til Foreningen Blindern Studenterhjem. Denne medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen (kalt semestermøte) for foreningen.

Dugnad

Alle beboere plikter å delta på to dugnader i semesteret. Hver lørdag avholdes dugnaden fra kl 10-14 med en halvtimes pause. Disse dugnadene bidrar til at leieprisene kan holdes så lave. Mange ser på dugnaden som både et godt sosialt tiltak, og en god måte å redusere husleia på fremfor å kanskje å måtte ta deltidsjobb ved siden av studiene.

Dugnaden består i å gjøre forefallende arbeid på og for studenterhjemmet. Måke snø, vaske fellesområder, plukke pærer, rake løv, klippe gresset osv.

Det er også alternativer til den ordinære dugnaden, slik som ryddevakt og hyttedugnad. For de som ikke kan delta på den ordinære dugnaden har man også et alternativ som dagdugnad som utføres på dagtid i en hverdag.

Beboerne får 3 måltider inkludert i husleie hver dag. Foto: Petter Gripheim

Skiltet med "Et godt hjem for studenter" kan sees på den ene stolpen i bunnen av pærealleen. Under dette mottoet ble studenterhjemmet bygget.

Skiltet med "Et godt hjem for studenter" kan sees på den ene stolpen i bunnen av pærealleen. Under dette mottoet ble studenterhjemmet bygget. Foto: Cecilie Sæle Merkesvik