Informasjon om søknad

Åpent for alle studenter

Blindern Studenterhjem er åpent for alle studenter. Geografisk spredning samt lik fordeling av gutter og jenter legges vekt på når søknadene vurderes. Det finnes ingen religiøs formålsparagraf ved Blindern Studenterhjem.

Et sosialt engasjement

Noe av det mest unike ved Blindern Studenterhjem er det sosiale miljøet, med en rekke arrangementer og fester, klubber, foreninger og verv. Av denne grunn ønsker vi beboere med evner og kapasitet til å bidra til et levende studentmiljø.

Dersom du liker å organisere fester, bidra til å få et arrangement på bena, spiller et instrument, er flink med PA-anlegg, er teknisk og praktisk anlagt, eller liker å skrive tekster er dette et stort pluss. Skriv om dine interesser og erfaringer i søknaden.

Fordel med langvarig tidsperspektiv

De fleste fagområder er representert blant beboerne på Blindern Studenterhjem, og mangfoldet av klubber, idrettsgrupper og foreninger søker å ivareta beboernes forskjellige interesser og hobbyer. Aktivitetene er i stor grad avhengig av engasjement fra beboernes side.

For at tradisjonene skal videreføres må nye beboere sosialiseres inn i det sterke miljøet ved studenterhjemmet. Derfor er et perspektiv på minst to års botid en fordel dersom du ønsker å flytte inn på Blindern Studenterhjem. Dette anses imidlertid som et pluss i søknaden snarere enn et krav.

Anbefaling fra person med tilknytning til Blindern Studenterhjem

Mange av beboerne på Studenterhjemmet har hatt både besteforeldre og foreldre som har bodd her. Fordi disse søkerne kjenner til stedet fra før og er innstilt på å delta i miljøet, kan dette være et pluss i søknaden.

Det teller også positivt hvis du blir anbefalt av en tidligere eller nåværende beboer som har bidratt positivt til livet på Studenterhjemmet. Dette kan skje gjennom et vedlagt brev, eller ved at beboeren på forhånd kontakter administrasjonen.

En anbefaling er imidlertid ingen nødvendighet, og ofte vil en entusiastisk søknad være tilstrekkelig til å sikre deg plass.

Nulltoleranse mot narkotika

På Blindern Studenterhjem er det nulltoleranse for bruk av narkotika. Brudd på denne regelen medfører utkastelse fra Studenterhjemmet.

Søk deg inn

Hovedopptaket for høst semesteret starter i mai, og plasser fordeles fortløpende utover våren og sommeren.

Søk om plass ved Blindern Studenterhjem

 
Publisert 9. mai 2014 12:25 - Sist endret 10. sep. 2020 10:42