Blindern Studenterhjem Alumnus - Brukets Venner

På dagen to år etter at idéen ble luftet på Bukkeballet i 2008, ble Blindern Studenterhjem Alumnus stiftet av Nils Astrup, Ragna Westlie Kristoffersen, Gro Osland og Peter Hagen.

Formålet med ”Brukets Venner” var opprinnelig å ha en forening som kunne samle både nåværende og tidligere beboere av Blindern Studenterhjem i et sosialt nettverk til nytte og glede for både dem selv og Studenterhjemet som institusjon.

Etter hvert som tiden gikk viste det seg derimot at Facebook og andre sosiale medier fylte rollen som kontaktplattform, men at Brukets Venner hadde like fullt mulighet til å spille en viktig rolle.

Først og fremst lar vi fortid møte nåtid ved å arrangere sosiale sammenkomster. Mange har bodd på Bruket og fått et nært forhold til stedet, men hvis man ikke er Bukk er det begrenset med anledninger til å komme tilbake for å treffe gamle kjente. Derfor ønsker vi å arrangere sammenkomster der alle som har betalt en husleie på Bruket er velkomne. Tidligere har vi markert frigjøringsdagen med et foredrag om Blinderns krigshistorie og vi er i ferd med å etablere en tradisjon med et julebord.

Utover det sosiale er vi i startgropa med et innsamlingsprosjekt til en Brukets Venner Fond som kan brukes til gode formål der budsjettet ikke strekker til. Gjennom en symbolsk deltakeravgift ved arrangementene og kronerulling håper vi, når prosjektet er i gang, å samle inn nok til nytt gulv i Peisestua, pusse opp fontenen osv. Her tenker vi at alle monner drar og at Blindern Studenterhjem fortjener å forbli det flotte stedet det er i mange år fremover.

Vi vil også være en ressurs i form av historie og tradisjoner. Mange av medlemmene er opptatt av nettopp det og mange av medlemmene var studenter den gang tradisjonene ble til. Brukets Venner er et fantastisk utgangspunkt for å holde liv i mye av det som gjør og gjorde Blindern til Blindern.

Så litt praktisk: Medlemskap er gratis og livsvarig. Gjennom medlemskap i Brukets Venner vil du bli invitert til generalforsamlingen.

Dette er et viktig treffpunkt på mange måter. Ikke bare vil det være en orientering om hva BV holder på med, men det er også der hvor

medlemmene har best anledning til å komme med forslag og få diskutert videre aktiviteter. Selvfølgelig står også servering på programmet,

og tid både til å hente fram gamle minner og oppdatere seg på hva som har skjedd siden sist.

Hent fram gode minner fra studietiden, engasjementet ditt for Bruket, kjenn på lysten til å treffe gamle studiekamerater. Klikk deg inn på www.bruketsvenner.no og registrer deg som medlem.

Brukets Venner har også sin egen Facebookside hvor vi legger ut kommende arrangement, har idéutveksling osv. Kom innom!

Med vennlig hilsen styret
Blindern Studenterhjem Alumnus

Publisert 9. mai 2014 15:32 - Sist endret 9. mai 2014 15:33