Pigenes Musicalsche Selskab

Pigenes Musichalsce Selscaab (også kjent som PMS) er Blindern Studenterhjems kvinnekor, og består således av BS' sangglade piger. Her synges alt fra filmmusikk og poplåter, til folketoner og klassiske stykker.

Som medlem av koret er det muligheter for utvikling både vokalmessig og organisatorisk, og man blir scenevant gjennom å delta på korets faste opptredener ved studenterhjemmets større arrangementer, som Blindernball, Julemøter, osv. Koret er både sosialt og gøy, og øvelsene er en hyggelig arena hvor man kan bli kjent med de desidert mest engasjerte jentene på BS, og få nye venner på tvers av ansiennitet og studium. Medlemmene trives faktisk så godt at flere velger å fortsette i koret etter at de har flyttet ut av BS, og dette er med på å sikre korets kontinuitet og kvalitet.

For å bli medlem er det kun å møte opp på øvelse – ingen opptaksprøve eller forhåndskunnskap påkrevd. Øvelsene foregår i Musikksalongen på torsdager 20.00–22.00.

 

Historie

PMS ble forsøkt startet av Siri Skotvedt i 2010, men først i 2011 fikk hun satt det i gang for fullt. Fra 2015 tok Mia Emilie Fagereng over som leder og dirigent, men i  2017 vendte Siri Skotvedt tilbake, og har ledet og dirigert koret siden.

Publisert 27. sep. 2018 14:06 - Sist endret 1. okt. 2018 13:55