Foreningsstyret

Det eksisterer mange klubber, foreninger og lag på Blindern Studenterhjem. De større av dem er organisert under Foreningen Blindern Studenterhjem. Foreningsstyret står for Foreningens løpende virksomhet.

Hvert semester avholder foreningsstyret fordeling, hvor både undergruppene så vel som øvrige foreninger og grupper, og til og med enkeltpersoner kan søke om midler til tiltak som vil komme beboerne til gode.

Midlene kommer fra en del av husleien og overskudd fra fester og arrangementer.

Foreningsrådet

Foreningsrådet består av seks medlemmer og bidrar til at foreningen har stabil kontinuitet. De forvalter Foreningsfondet, gjennomgår regnskapet til foreningen og gir samtykke til avgjørelser som har særlig stor betydning for foreningen.

Foreningens semestermøte

På foreningens semestermøte velges foreningsstyret og medlemmer til undergruppene. Her har beboerne mulighet til å ta opp saker som angår foreningen og mye av det sosiale som foregår på bruket.

Publisert 12. mai 2014 13:48 - Sist endret 12. mai 2014 13:49