cHorus Buchus

Dette mannskoret har ingen andre opptakskrav enn at man tør å trøkke til med stemmen man har. cHorus Bukkus sin opptreden på Pigefaarsamlingens semestermøte er en sikker vinner dersom man ønsker å smelte lengselsfulle pigehjerter.

Du kan laste ned noen innspillinger av koret her. Sangene er arrangert og dirigert av Stefan Theofilakes og innspilt av Torbjørn H. Sandvik våren 2006:

cHorus Buchus pleier å ha faste øvelser på tirsdager i musikksalongen og opptrer på mange av brukets arrangementer. Alle beboere som ønsker å være med inviteres til å møte opp på øvelse. Ingen erfaring fra tidligere er nødvendig.

Publisert 12. mai 2014 14:57 - Sist endret 13. mai 2014 14:56