print logo

NYE OPPTAK FRA HØSTSEMESTERET 2017

Våren 2017 er det ikke opptak av nye beboere på Blindern Studenterhjem. Østfløy skal rehabiliteres og alle rom blir brukt av dem som midlertidig flytter over til andre rom. Ordinært opptak fra H-17.

Publisert 25. okt. 2016 11:33 - Sist endret 30. jan. 2017 15:50