print logo

Nytt fra Blindern Studenterhjem

Publisert 25. okt. 2016 11:33

Våren 2017 er det ikke opptak av nye beboere på Blindern Studenterhjem. Østfløy skal rehabiliteres og alle rom blir brukt av dem som midlertidig flytter over til andre rom. Ordinært opptak fra H-17.